NWbg

METAL WOLF CHAOS STAFFProducer

Masanori TakeuchiDirector

Keiichiro OgawaProgramming Director

Takeshi SuzukiLead Programmer

Tatsuyuki SatoLead Mech Artist

Shinji UsuiLead Planner

Kazuhiro HamataniLead Designer

Masato Miyazaki
Tomoko Kamiyama
Kouji IwayaganoLead Sound Designer

Kota Hoshino
Shohei TsuchiyaTechnical Dept.

Masahiko Noritake
Tetsuya Sato
Daisuke Kawai


Decelopment Dept.

3D Graphic Section

Yujiro Mori
Kouzo Maeda
Masanori Goto

2D Graphic Section

Kaori Sakai
Mika Kamikokuryo
Wataru Kuroki


Concept Design Dept.

Rintaro Yamada
Kaikou Arima


Planning Dept.

Shinnosuke Tabuchi
Shinji Okuda


Sound Section N.O.Y.B

Yuki Ichiki
Hideyuki Eto


Design Section

Daisuke Satake
Yohei Arai
Akira Takimoto


Corporate Design Section

Tatsuya Mori


CG Section

Takashi Shinozuka
Toshiyuki Suzuki
Kimihiro Tomino
Takayuki Toda
Takayuki Muro
Takayuki Ozawa
Akio Horibe
Ayumu Kimura


Project Management Dept.

Yoshiyuki Ikeda
Tomohiko Yoshida
Atsushi Miyamoto
Ryousuke Yamada
Toshiya Kimura


Publicity Team

Yasunori Ogura
Keiichiro Segawa
Eiichi Nakajima
Hiroyuki Goto
Yoshinori Komatsu
Suminobu Satoh
Tomohiro Shimakawa


Voice Artist

Ryan Drees
Julia Yermakov
Jeff Gedert
Greg Dale
Jack Merluzzi
Bill Sullivan
Eric Kelso
Robert Tsonos
Dominic Allen
Dennis Falt


Voice Recording Director

Christian Storms


Producer

Naomi Furukawa(ART QUEST)


Voice Cordinator

Kouji Okano(TFC)
Hidekazu Nakamura(ART QUEST)


Testing

Kazumi Kawada
Hiroyasu Itakura
Hironori Hagiwara
Chikara Takahashi
Hironobu Yamamoto
Takahiro Sakuma
Toshiyuki InoueSuperVisor

Naotoshi Zin2004 FromSoftware,Inc. All rights reserved.